Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn

Công ty - doanh nghiệp , 01-06-2021  258

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn chuyên Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa chi tiết

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn

LĨNH VỰC KINH DOANH

-Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các loại bao bì từ nhựa và giấy;
-Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại bao bì từ nhựa giấy;
-Xuất nhập khẩu bao bì các loại, thiết bị, vật tư và phụ tùng sản xuất bao bì.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ

-Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Ngoài những khách hàng chính là thành viên trong Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam như Công ty cổ phần xi măng ViCem Bỉm Sơn, Công ty cổ phần xi măng ViCem Hoàng Mai, Công ty cổ phần xi măng ViCem Bút Sơn công ty tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ vỏ bao đối với những khách hàng ngoài tiềm năng nhằm tăng tính chủ động trong SXKD.

-Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Theo quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, thì nhu cầu xi măng đến năm 2020 sẽ đạt 68-70 triệu tấn, trong đó T.C.T công nghiệp XMVN sản xuất và cung cấp ra thị trường chiếm khoảng 45%. Từ những dự báo trên và theo định hướng của ViCem, công ty đã xác định rằng nhu cầu vỏ bao sản xuất xi măng là rất tiềm năng và cơ hội. Để từng bước có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng theo từng giai đoạn, công ty tiếp tục nghiên cứu thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn III, nâng công suất dây chuyền từ 60 triệu vỏ/năm lên 80 triệu vỏ/năm trong các năm tiếp theo.

-Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
Tham gia tích cực vào bảo vệ môi trường và đóng góp từ thiện cho xã hội.

Chia sẻ: