Danh mục: Giáo dục

Trẻ mầm non, học sinh tại Thanh Hóa đi học trở lại từ ngày 20/9

Giáo dục , 15-09-2021  188

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 2513/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho trẻ mầm non, học sinh đi học sau thời gian dừng học để phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng […]

Thanh Hóa tạm dừng hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống, Tư vấn du học

Ngày 25-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa có công văn số 1392/SGDĐT-QLĐT&GDTX về việc tạm dừng hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, Giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) và giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK), Tư vấn du học để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, […]

Thanh Hóa ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2021- 2022 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 […]