Nông dân Nông Cống chung tay bảo vệ môi trường

Tin tức - thời sự , 28-06-2021  295

Thời gian qua, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường; phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, hữu cơ… Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng vứt rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, tạo môi trường sống trong lành, cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Theo đó, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai như: Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; ngày môi trường thế giới; phòng chống rác thải nhựa; ứng phó với biến đổi khí hậu… Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp ngành chức năng mở lớp tập huấn trang bị kiến thức bảo veejmooi trường; kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón; tập huấn kiến thức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ…Đặc biệt, Hội đã triển khai mô hình nông dân tự quản“thùng đựng rác, bao, gói thuốc Bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”. Mô hình nhận được hưởng ứng tích cực của các cấp hội. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 1.303 thùng đựng rác, bao, gói thuốc Bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ở các xã, thị trấn.

Thời gian tới, các cấp Hội nông dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình bảo vệ môi trường. Các cấp Hội cần phát triển, nhân rộng mô hình, hoạt động, cách làm hay về bảo vện môi trường nông thôn, nông nghiệp. Quan tâm xây dựng mô hình phân loại rác thải rắn sinh hoạt gắn với chương trình xây dựng NTM. Hỗ trợ, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học công nghệ hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch.

 

Chia sẻ: